Skaping av fremtidens logistikk!

Vi er Bytjenester AS, et åpent logistikkfirma bygget på bærekraft og samarbeid. Vår visjon er å revolusjonere transportbransjen gjennom innovasjon, samarbeid og en tydelig forpliktelse til miljøvennlig drift.

Hva gjør vi?

Vi tilbyr en omfattende sirkulærøkonomisk transportløsning som fokuserer på å redusere kostnader, utslipp og trafikkbelastning. Gjennom våre lokale ByHub’er, faste arealer og cityloadr-punkter, forenkler vi logistikken og skaper mer effektive støttesystemer. Vårt åpne og fossilfrie transportnettverk muliggjør enkel og bærekraftig håndtering av varer i boligsameier, næringsbygg og bysentra.

Hvem vi er her for:

  • Transportører: Vi reduserer kostnader og utslipp gjennom første- og siste milhåndtering samt returlogistikk.
  • Eiendomsutviklere/grunnere/borettslag: Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger for bruk av tilgjengelige arealer, og forenkler håndteringen av varer.
  • Lokalsamfunn/kommuner: Vi øker trivselen i bysentra og boområder, utnytter offentlig infrastruktur bedre og reduserer kostnader.
  • Beboere/forbrukere/mindre bedrifter: Vi tilpasser varelevering etter individuelle behov, reduserer transportbehov og sparer tid.

Vår plattform – smart, fleksibel og bærekraftig:

  • Integrert sendingssporing: Gjennom vår åpne sporingsteknologi kan vi tilby transparent informasjonsdeling mellom alle aktørene.
  • Automatisert vareflyt: Vi muliggjør mer automatisert vareflyt, og forenkler transportadministrasjon.
  • Brukervennlig grensesnitt: Vår brukervennlige web- og app-grensesnitt gir alle muligheten til å optimalisere sin bruk av plattformen.

Vi tester våre innovative løsninger på Fornebu Hub som et pilotprosjekt. Ved å velge Bytjenester AS, velger du ikke bare en logistikkleverandør, men en partner for en mer bærekraftig og effektiv fremtid. Sammen kan vi omstille økonomien og skape en mer miljøvennlig verden for alle. Velkommen til fremtidens logistikk!

 

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT

Våre samarbeidspartnere!
Bytjenester AS
Vårveien 51
1182 Oslo
Tlf. 909 19 215

Følg oss i sosiale medier
Kontakt oss
Kontaktskjema Bytjenester
Copyright © 2024 All Rights Reserved, Bytjenester
Org. nr: 923 832 017
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram