OM OSS

En transport- og logistikkløsning for fremtiden

Vi er Bytjenester

Din nøytrale transport-, logistikk og servicepartner med nullutslipp leveranser fra våre byterminaler og helt ut til siste lokale destinasjon.

Når du velger oss, velger du en partner med fokus på både miljø og kvalitet. Levering fra Bytjenester blir utført med kompetente, motiverte og serviceinnstilte medarbeidere.

En reise med 0-utslipp, en varereise for fremtiden

Som kunde av Bytjenester kan du stole på at all transport gjennom oss vil skje med nullutslipp. Når kvalitet teller helt frem til siste destinasjon, er det viktig at du kan stole på sikkerhet og kvalitet i alle ledd.

Fossilfri distribusjon og servicetjenester er grunnlaget for Bytjenester. Når store varebiler med liten fyllingsgrad skal inn i bysonen, skaper det overbelastning i trafikken. Ved levering til våre byterminaler konsoliderer vi varer og gods på tvers av transportører og omlaster over til mindre og fossilfrie kjøretøy. Slik varelogistikk reduserer unødig trafikk av større kjøretøy i lokale soner.

Bytjenester tar seg av den aller siste reisen av dine varer og gods.


Bytjenester skal bidra på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet.
Vårt fokus er effektiv og fremtidsrettet transport og
varelogistikk med nullutslipp i lokale soner.
Bytjenester er en nøytral aktør som ønsker å samarbeid med vareeier, mottakere og transportører. All transport har innvirkning på miljøet, derfor er det viktig for oss å ha en bærekraftig utvikling med gode løsninger – både for i dag og for frem.
Bytjenester AS
Vårveien 51
1182 Oslo
Tlf. 909 19 215

Følg oss i sosiale medier
Kontakt oss
Kontaktskjema Bytjenester
Copyright © 2024 All Rights Reserved, Bytjenester
Org. nr: 923 832 017
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram