Skip to main content
BÆREKRAFT

Det handler om vår
felles fremtid

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljøøkonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Men det er ikke lenge igjen til 2030 – så at bærekraft er viktig og kommer til å bli enda viktigere fremover, er det liten tvil om!

En bærekraftig omstilling betyr blant annet å våge å utfordre både oss selv og våre kunder til å finne mer bærekraftige måter å løse fremtidens oppgaver på.