En transport- og servicepartner med fokus på miljø

Kontakt oss

Transporttjenester 
med nullutslipp

Bytjenester er en nøytral transport- og servicepartner som sørger for trygg og miljøvennlig leveranse av varer til siste destinasjon. Vår virksomhet skal bidra på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Vårt fokus er effektiv og fremtidsrettet varelogistikk med nullutslipp i lokale soner.

Grønne leveranser

Ved bruk av byterminaler kan vi utnytte det fulle potensialet til fossilfrie leveranser. Sammen bidrar vi til å redusere både trafikk og utslipp i lokale soner. Vårt mål er å håndtere våre oppdrag på en bærekraftig måte.

Redusert trafikk

Bytjenester ønsker å redusere overbelastningen i trafikken. Vi konsoliderer leveranser på tvers av transportører og omlaster til våre lokale biler. Slik varelogistikk reduserer unødig trafikk av større kjøretøy i lokale soner.

Tilleggstjenester

Bytjenester tilbyr smarte tilleggstjenester som utpakking og plassering av varer, retur av emballasje. Du sparer tid ved at vi fikser.

Byterminal 

Bytjenester samarbeider med vareeiere og transportører, og konsoliderer gods til lokale mottakere. Varene omlastes på byterminaler fra større transportenheter, og kjøres videre ut med våre lokale biler som går på fossilfri energi. 

En transportløsning for fremtiden

En av de beste måtene å skape grønnere transportløsninger på er å tenke nytt for levering til siste destinasjon. Ved å benytte Bytjenester leveres varene til våre byterminaler. Der konsoliderer vi leveranser fra flere aktører og bruker kun fossilfrie biler på vår transport videre. Bytjenester er en nøytral aktør med fokus på trygg og miljøvennlig leveranse, helt frem til siste destinasjon. Som transportør sparer du både tid og kostnader. Sammen skaper vi en grønnere transportløsning.
Les mer
Bytjenester AS
Vårveien 51
1182 Oslo
Tlf. 909 19 215

Følg oss i sosiale medier
Kontakt oss
Kontaktskjema Bytjenester
Copyright © 2024 All Rights Reserved, Bytjenester
Org. nr: 923 832 017
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram