Skip to main content

En transport- og servicepartner med fokus på miljø

Kontakt oss

Transporttjenester
med nullutslipp

Bytjenester er en nøytral transport- og servicepartner som sørger for trygg og miljøvennlig leveranse av varer til siste destinasjon. Vår virksomhet skal bidra på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Vårt fokus er effektiv og fremtidsrettet varelogistikk med nullutslipp i lokale soner.

Grønne leveranser

Ved bruk av byterminaler kan vi utnytte det fulle potensialet til fossilfrie leveranser. Sammen bidrar vi til å redusere både trafikk og utslipp i lokale soner. Vårt mål er å håndtere våre oppdrag på en bærekraftig måte.

Redusert trafikk

Bytjenester ønsker å redusere overbelastningen i trafikken. Vi konsoliderer leveranser på tvers av transportører og omlaster til våre lokale biler. Slik varelogistikk reduserer unødig trafikk av større kjøretøy i lokale soner.

Gjenvinning
av emballasje

Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, og Bytjenester er allerede i gang med å tenke videre. Vi jobber med å tilby en løsning for håndtering av retur og gjenvinning av emballasje.

Byterminal

Bytjenester samarbeider med vareeiere og transportører, og konsoliderer gods til lokale mottakere. Varene omlastes på byterminaler fra større transportenheter, og kjøres videre ut med våre lokale biler som går på fossilfri energi.

En transportløsning for fremtiden

En av de beste måtene å skape grønnere transportløsninger på er å tenke nytt for levering til siste destinasjon. Ved å benytte Bytjenester leveres varene til våre byterminaler. Der konsoliderer vi leveranser fra flere aktører og bruker kun fossilfrie biler på vår transport videre. Bytjenester er en nøytral aktør med fokus på trygg og miljøvennlig leveranse, helt frem til siste destinasjon. Som transportør sparer du både tid og kostnader. Sammen skaper vi en grønnere transportløsning.

Les mer